Vil du låne Casa di Pietra?

Er du interesseret i at låne Casa di Pietra, kan det godt lade sig gøre.

Du skal dog regne med, at huset kun sjældent er ledigt i juli måned, mens der er gode muligheder både før og efter.

Kontakt: Henrik Lykø Hansen på 40 21 01 87. Du kan maile til

hl-h@oncable.dk